Av Bjarne Aani Rysstad, Gjensidige

Unngå å bli en del av statistikken: Det har brent for over en halv milliard kroner i hytter og fritidsboliger i 2015 og hittil i år, i følge bransjetall.

- Tidlig varsling kan være forskjellen på liv og død og om en hytte brenner helt ned eller ikke, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han oppfordrer til en sjekk i høstferien.

Har røykvarslerne dine gått ut på dato?

- Test om røykvarslerne fungerer og bytt batteri ved behov. Uansett bør batteri skiftes minst en gang i året, sier han. Dessuten, er røykvarsleren over

10 år må den byttes ut med en ny – en røykvarsler varer ikke evig!

Bedre føre var ...

Enda viktigere enn at varsleren fungerer, er å unngå at det i det hele tatt oppstår brann. Pass på kokeplatene, levende lys,  peisen og at det elektriske

anlegget er i orden, er rådene fra Gjensidige.

I undersøkelsen (gjort av Ipsos for Gjensidige) var det 24 prosent som enten var helt uenig, ganske uenig eller

verken enig eller uenig i påstanden om at de i sin husstand jevnlig kontrollerer om røykvarsleren virker.