Hvis du ikke har planer om å besøke hytta i vinter, eller bare være der sjelden, bør du skaffe deg en hyttevenn, oppfordrer forsikringsselskapet If.

– En hyttevenn er noen som kan hjelpe deg med å passe litt på hytta og se til den av og til gjennom vinteren. Ved et slikt enkelt tilsyn får du raskt beskjed om det er mye snø på taket, om det har vært vannlekkasje eller at noen har brutt seg inn i hytta, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Han minner om at det er museår i år, og at det vil være en fordel å oppdage museskader raskt.

Nesten 5000 vann- og frostskader

I fjor var det 1142 meldte hytteinnbrudd til forsikringsselskapene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det var 4868 brudd på vannledning på hytte eller i fritidshus i fjor, viser samme skadestatistikk.

På starten av koronasituasjonen i år var det flere kommuner som la ned besøksforbud til hytter. Det vil neppe skje i vinter, tror Clementz.

– Men vi ser ikke bor fra at endringer i smittevernregler og hvordan vi velger å bevege oss rundt i samfunnet vil påvirke hvor ofte vi er på hytta, og at dette kan slå ut i skadestatistikken. Hvis færre er på hytta i vinter, kan det for eksempel bli flere store vannskader på hytter uten tilsyn, sier han.

Har du hytte på et hyttefelt, kan det være lurt å alliere seg med hyttenaboer. Ligger hytta litt mer for seg selv, er et godt alternativ å sjekke om noen fastboende kan ta en tur innom av og til, mener Clementz.

– Flere gårdbrukere har dette som et tjenestetilbud, og tar i tillegg på seg slikt som måking av vei til hytta og måking av taket. I tilknytning til de store hyttelandsbyene finnes det også vaktmestertjenester, sier han.

 

Husk å skru av vannet

Før frosten kommer for fullt må du huske på skru igjen hovedvannkrana og stoppe vanninntaket til hytta. Da er mye gjort for unngå skader. Hvis du besøker hytta gjennom vinteren, må du huske på å skru igjen vanninntaket når du drar.

Hver vinter er det mange hytter som får frost- og vannskader. Skaden blir gjerne enda større når den blir oppdaget sent.

– Det høres utrolig ut, men i juni og juli hvert år får forsikringsselskapene inn 20-30 skader som knytter seg til frost på vinteren. Skadene, som regel en vannlekkasje etter frostsprengte rør, har skjedd på vinteren, men blir oppdaget ved første besøk på hytta. At vi og andre forsikringsselskaper får meldt inn såpass mange frostskader på sommeren, tyder jo på at en del er veldig sjelden på hytta si, sier Sigmund Clementz i If.

Advarer mot mus i vinter

– Vi i If får jevnlig inn gjennom vinteren og tidlig på vårparten inn skader fra hytter hvor det ser ut som noen har anlagt skøytebane inne. Det er et lite hyggelig syn for en hytteeier, sier han.

Og så minner han om én ting som er spesielt nå:

– I år er det museår. Har du problemer med at mus søker seg inn på vinteren, er det lurt å gå over hytta og tette åpninger hvor smådyr kan komme seg inn. En mus klarer fint å presse seg inn gjennom et hull på størrelse med en femtiøring, sier Clementz.