– Jeg ble irritert da jeg så strømregningene og hvor stor andel fastleddet i nettleie utgjør på fritidsboligen vår, sier Gathe til Svelviksposten. Hun kom til å sammenlikne de samlede strømutgiftene for hytta på 50 kvadratmeter og boligen hjemme.

Hus og hytte - samme sak for Skagerak

– I juni var vi mye på hytta. Da hadde vi et forbruk på 537 kilowatt-timer der. For det fikk vi en regning på 497 kroner. I samme periode hjemme hadde vi et forbruk på 850 kilowatt-timer, og fikk en regning på 600 kroner. Det er bare en 100-lapp forskjell.

Skagerak Energi skiller ikke mellom hytte og fast bolig når det gjelder nettleien. Den er den samme. Enkelte andre nettselskaper differensierer imidlertid mellom fast- og fritidsbolig. Gathe mener Skagerak Energi må se på dette misforholdet.

Nettleien er 2/3 av strømregningen

Gathe har regnet ut at hyttestrømmen koster henne rundt 400-500 kroner i måneden mellom september og påske – dvs perioden sommerhytta ikke er i bruk. Årskostnaden på strøm blir dermed over 5.000 kroner i strøm, hvorav nettleien til Skagerak Energi utgjør hele tre fjerdedeler av regningen (287,50 kroner per måned).

I Oslo der Elvia eier strømnettet, er fastleddet i nettleien bare 100 kroner. Differansen sjokkerer henne, skriver Svelvikposten.

Lavere pris bare i blokker

Kommunikasjonsrådgiver Kjell Løyland i Skagerak Energi forklarer til avisa at det koster omtrent like mye å føre en ledning ut til en hytte som en vanlig bolig. De eneste som får en annen pris fra Skagerak, er folk som bor i boligblokker.

Dette forklarer hvorfor det er et lavt fastleddbeløp i Oslo, sier Løyland. Der bor folk ofte i små boenheter, og det gir lavere nettleiepris.