Da fristen til å uttale seg om planene nylig gikk ut, var det kommet inn en rekke kommentarer og uttalelser, skriver GD. Styreleder Erik Øiesvold i Rømåsen og Natrudstilen Vel mener på vegne av foreningen at forslaget vil ”ødelegge det kulturlandskapet som fremdeles til en viss grad minner oss om Sjusjøen som en setergrend». 

Fra vondt til verre

Hytteeier Bengt Lie Hansen tar kraftigere i: ” Utviklingen på Sjusjøen går nå fra vondt til verre”, skriver han i et innlegg gjengitt i Ringsaker Blad.

”Jeg gruer meg nå hver gang jeg kommer til fjells og ser hva som skjer av såkalt utvikling uten en overordnet plan. Planer om utbygging av Lunkelia har satt sinnene i kok hos fjellfolket på Sjusjøen. Det er vi som er Sjusjøens reelle innbyggere året rundt. Og vi krever å bli hørt”, skriver Lie Hansen.

Kommunen må ta styringen

Det er ikke grunneiere og boligspekulanter som skal styre utviklingen på Sjusjøen, men kommunen, fortsetter han. Dette ansvaret må Ringsaker ta, hvis ikke vil dette gå helt galt.

Lie Hansen peker mot Beitostølen for å illustrere hvor ille det kan gå:

”Jeg vil (...) anbefale Ringsakers politikere å reise på befaring Beitostølen. Der vil dere oppleve et fugleskremsel av en markedsstyrt utvikling uten kommunal styring. Jeg håper at dere vil ha nytte av å oppleve en utvikling dere sikkert ikke ønsker å se på Sjusjøen.”

Markedskreftene rår

Det er markedskreftene som rår på Sjusjøen nå, hevder Lie Hansen: ”Vi opplever Bør Børson herje i fjellet i sitt pengejag. Styringen er overtatt av grådige grunneiere og boligspekulanter som ikke har sans for fjellets natur, kultur og rekreasjonsverdien så lenge det er mye penger å tjene.”

Buchardts planer er å bygge inn til åtte etasjer i høyden. Flere av høringsinstansene mener å se en kalkulert tanke bak dette:

«For oss kan det synes som om denne saken nærmest er avgjort på forhånd og at strategien er at ved først å gå høyt ut med planene om 8 etasjers høyhus, så får man alternativ 3 og 4 til å virke "tilforlatelig" og dermed enkelt å få vedtatt», skriver Turid og Berit Faye-Petersen i sin høringsuttalelse.

Kalkulert plan

Også velformann Øiesvold er i følge GD inne på samme resonnement:

«Det å foreslå åtte etasjer antar vi at også utbygger anser som urealistisk, men at planen da er å ende opp med et kompromiss på 5 eller 6. Dette er en kjent strategi som vi antar reguleringsetaten og politikerne i Ringsaker kommune avslører», skriver han.