Sparebank 1 skriver at vi, gjennom testamentet, vil få anledning til å bestemme hvem som skal få arve tingene våre, både småting og for eksempel hytta. Men det er et «men» – hvis hytta har en større verdi enn den som skal arve den har krav på, må vedkommende betale ut de andre arvingene for det overskytende beløpet.

Fordel for svarte får

Og nettopp det vedkommende har krav på, blir endret. Mens den nåværende loven kan «avspise» livsarvinger med én million kroner pr forelder, vil «familiens svarte får» snart ha krav på 25G, det vil si mer enn 2,4 millioner fra hver, etter dagens beregning av grunnbeløpet. Forutsatt at det er tilstrekkelig midler i boet.

Med andre ord, skal dødsboene i nær framtid være ganske store før foreldrene får anledning til å skjevdele vesentlig mellom barna – eller tilgodese veldedige organisasjoner framfor livsarvingene.

Gi bort mens du lever

Nå også har det vært godt mulig å gi bort betydelige gaver mens en lever, og med forandringen i minstearven, blir dette enda mer aktuelt. For, som det står i artikkelen, barna eier ikke formuen din mens du lever. Samtidig advares det mot en rekke juridiske feller. Så, er det snakk om betydelige verdier, bruk advokat.

Er dere samboere?

Hadde dere regnet med at det skulle komme en ny lov som ga samboere rettigheter på linje med ektefeller – glem det. Så hvis dere har sittet på gjerdet og ikke sikret hverandre økonomisk, hopp ned og få en juridisk orden på eier- og samboerskap. Som tidligere, kan det ende med at en fjern slektning arver alt, mens samboeren ikke får noe.

Går testamentet ut på dato?

Testamenter som er eller blir skrevet før den nye arveloven trer i kraft, bør sjekkes og kanskje forandres. I alle fall gjelder dette testamenter med minstearvsbegrensninger.