Hytteforbundet oppsummerer undersøkelsens resultater i en pressemelding:

  • 50 % av de spurte har kun nødvendig varme eller slått av all strøm
  • 61 % svarer at de har brukt fritidsboligen mindre som en følge av de høye strømprisene
  • Nesten 16 % har vurdert å selge som følge av de høyre strømprisene
  • 56 % svarer at de har benyttet seg mindre av lokale tilbud som en følge av de høye strømprisene
  • 48 % bruker nå fritidsboligen mindre enn før
  • 44 % er pålagt av kommunen å ha vann og kloakk til sin fritidsbolig

Om undersøkelsen fortsetter Hagen:

- Basert på våre antagelser og henvendelser fra fortvilte hytteeiere er svarene vi har mottatt i tråd med våre tidligere antagelser. På tross av økte kostnader står hyttelivet fortsatt utrolig sterkt i Norge.

Dette var spørsmålene:

Er hytta nedstengt i vinter?

6% svarte at fritidsboligen var nedstengt. 49,5 % svarte at de hadde nødvendig varme på og  svarte 37,8 % at de ikke hadde gjort særskilte tiltak. Resterende er hytter uten strøm.

Har strømprisen påvirket bruksfrekvensen?

Hele 61 % bruker hytta mindre, mens 35,7 svarer at de har opprettholdt samme bruksfrekvens. Resterende svargruppe oppgir andre grunner.

Strømprisen er kr 3. Hva da?

Med utgangspunkt i strømpris på kr 3 svarer 60 % at det ikke ville liten betydning, mens 40 % sier at hyttebruk da ville være bortimot utelukket.

Hva med salg av fritidsboligen som en følge av de øktene kostnadene?

 81,3% hadde ikke planer om å selge, mens 15,7% hadde salgsplaner. De øvrige hadde allerede solgt eller nylig kjøpt hytte.

Hva med lokale tilbud?

56% svarer at de vil benytte lokale tilbud i mindre grad, mens 37,4% melder om at bruk vil være uendret. 

Inflasjon og økte renter 

48% melder at de bruker hytta mindre og 21,6% fyrer mer med ved for å få ned strømforbruket. 24,6% oppgir at bruken er uforandret. 

Kommunalt pålegg

44 % av melder at de er pålagt å være tilkoblet offentlig VA anlegg, mens 42,3 % er ikke tilknyttet offentlig vann &avløp, men har andre løsninger. Resterende melder at de har enkle løsninger.

Hytteforbundets leder trekker denne konklusjonen:

- Nok en gang får vi konstatert at hyttefolk er et sparsommelig folk som gjør hva de kan for å holde strømforbruket så lavt som mulig. Det bør en gang for alle slås fast at hyttefolk ikke er noen verstinger i å bruke strøm, sier Trond G. Hagen.