Rut opp et lite rutenett. Erfaringsmessig kan 7x7 eller 10x5 være ganske passende.

Lag en oppgave til motstanderlaget

Så finner dere på et tema og deler for eksempel inn i to lag.

Så skal lagene først lage sitt eget lille kryssord bare med ord fra det valgte temaet. Når det er gjort, noteres alle bokstavene som er brukt, i alfabetisk rekkefølge. Her er det viktig å være nøye, for hvis en bokstav blir utelatt eller gjentatt en gang for mye, kan oppgaven bli umulig for motstanderlaget.

Bytt oppgave

Neste trinn er å bytte bokstaver. Dere gir fra dere bokstavene dere brukte for å lage kryssordet deres, og motsatt. Første lag som blir ferdig, har vunnet. Forutsatt at alle bokstavene er brukt, men heller ikke noen i tillegg. Og så må absolutt alle løsningsordene tilhøre temaet.

Det hender at oppgavene kan ha flere riktige løsninger.

En oppgave innenfor 10 ganger 5 ruter

Før dere setter i gang og lage deres egne oppgaver, kan dere jo teste ut disse i fellesskap:

Det første temaet er påske, og de 21 bokstavene er A D E E E G G I K K K M O P P R R S S Å Å.

Og her skal dere holde dere innenfor 7 ganger 7 ruter

Her er temaet europeiske hovedsteder, og også nå er det tilfeldigvis 21 bokstaver: A B D D D E I I I L L M N N N O O O R R S.

Mulige temaer

Temaene kan være så forskjellige, som navn i den nærmeste familien, fuglearter, fisker, bilmerker, sjakkbrikker og norske skiløpere.

Og for dem som virkelig vil bryne seg på noe vanskelig, er det bare å finne på noe skikkelig sært. Forutsatt at alle er enige, selvfølgelig.