Rett nok må myra vike for tre av de allerede vedtatte hyttene. Men, slik politikerne så det, har de mer kunnskap om myrenes betydning nå, og at feil som er gjort tidligere, ikke skal gjentas. Og hvis de fire ekstra hyttene skulle bli godkjent, ville det gått med seks ekstra mål med myr.

Følger Ringsaker

I samme avis kunne vi lese allerede i august at Ringsaker setter foten ned for mer bygging på myr.

Hvorfor?

Å ta vare på myrene er viktig fordi:

1. De binder CO2, som blir frigjort når de blir gravd opp. Dette bidrar til økt drivhuseffekt.

2. De fungerer som svamper og bremser avrenning videre i vassdragene når det regner. Dette er spesielt viktig ved ekstremnedbør. Forresten har de også en positiv effekt når det er tørke, fordi de da sakte avgir vann til omgivelsene.