Bilde hentet fra Finn

Årsaken til at friluftsorganisasjonen krevde riving, var en gammel avtale fra 1960-tallet med grunneieren av festetomta. Denne avtalen sa at grunneieren skulle stille sin halvdel av øya til evigvarende disposisjon for friluftsrådet og også sørge for at hytta ble revet når festerne døde

Formalitetene var ikke i orden

Sønnen hevder at han ikke kjente til denne avtalen,  Tormod Hansen står bom fast på at han aldri har visst noe om avtalen. Det viser seg også at avtalen aldri ble tinglyst som heftelse på festetomta. Fredriksstad Blad skriver også at hyttetomta har vært festet bort gjennom lang tid uten at festeavtalen noen gang ble ordentlig formalisert.

Avtalen ble heller aldri tinglyst som heftelse på hyttetomten til familien Hansen. Dokumenter i Hvaler kommune forteller at hyttetomten har vært festet bort i mange tiår, men at tomtefesteavtalen aldri ble helt formalisert.

Forlik

Advokater kom på banen i fjor, og det ble inngått et forlik, der hovedpunktet var at hytta fikk stå. Ifølge hytteeieren ble OF kompensert med 130.000 kroner.

Avisa siterer ogå et av styremedlemmene i OF, som sier at det ikke er noen formelle problemer med at eieren selger hytta. Men at han synes det er litt rart siden familiehytte og følelser ble brukt som argumenter mot riving.

Vanskelig å forstå

Samtidig var det godt for OF å få saken ut av verden i fjor. Mange syntes riving var urimelig, så det kunne gått ut over OFs omdømme.