På Hvaler er det allerede installert AMS-målere, men det viser seg at de ikke nødvendigvis er særlig kundevennlige, utover at det er veldig lettvint.

Fem hundre kroner for én dag på hytta

Nettavisen kunne nylig fortelle om Håkon Beckman som måtte betale mer enn fem hundre kroner for én eneste dag på hytta, uten at han hadde brukt veldig mye strøm.

Et svært lite månedsforbruk

Energiforbruket hans var på bare 43 kilowatt-timer, som i seg selv ikke kostet mer enn litt over en tier.

Men energiselskapet hadde i tillegg fakturert for en maksimumseffekt på 4,12 kilowatt over hele måneden, til tross for at han bare hadde brukt hytta et døgns tid.

Dette kostet 443 kroner, med moms på toppen.

Rammer hytteeiere spesielt hardt

Akkurat denne delen av strømregningen slår ekstremt uheldig ut for hytteeiere sammenlignet med fastboende. For de sistnevnte hadde kommet unna med den samme effektavgiften som Beckman om de hadde tatt ut maksimalt fire kilowatt hver eneste dag gjennom hele måneden. Den eneste forskjellen på regningene deres er at den fastboende måtte betale noen hundrelapper mer for selve forbruket.

Kan bli rådyr nyttårsfeiring

Nettavisen gjør et tankeeksperiment der en familie feirer nyttårsaften på hytta og altså er der den 31. desember og 1. januar.

Hvis flere varmeovner, badstuovnen, elbil-laderen og induksjonskomfyren skulle stå på samtidig over en kort periode begge disse dagene, kan det fort bli en maksimaleffekt på 20 kilowatt og ei regning på mer enn fire tusen kroner fordelt på de to månedene. 

Dyrere enn tidligere tiders overforbruk

Tankene går tilbake til gamle dagers overforbruksberegning, bare dette er mye, mye verre.

Flere mulige modeller

NVE har nå ute til høring forskjellige beregningsmodeller som nettselskapene skal kunne bruke.

Ifølge Nettavisen er én modell å betale et fastbeløp etter hvor stor hovedsikringen er. De som har en lav hovedsikring, skal betale mindre enn dem som har en høy hovedsikring.

En annen modell er å abonnere på en effektgrense, tilsvarende den ordningen vi har for bredbånd i dag.

Mens den tredje modellen altså er å betale for de høyeste timene i løpet av hver måned, slik som i eksemplene ovenfor.