Hun forteller om flere tilfeller der kommunen har fått bekymringsmeldinger. 

Trysil er er en svært populær hyttedestinasjon. Mange tjener gode penger på å leie ut hytta i perioder. Imidlertid er det så som så med utleiernes kontroll med de som leier. Avisa Østlendingen har vært i kontakt med flere utleiere som forteller at de ikke sjekker at leietakerne holder seg til maxtallet på ti personer, slik de skal gjøre i forhold til gjeldende smittevernregler. De stoler at leietakerne passer på reglene.

– I denne situasjonen har vi alle et informasjonsansvar og et ansvar for at smittevernreglene følges. Via Hytteutleieforeningen har vi oppfordret alle utleiere, bedrifter og private, til å ha kontroll på gruppene og personene de leier ut til. Her står det blant annet at grupper som leier hytter ikke skal overstige en husstand pluss gjester som er i samme kohort, sier kommuneoverlegen.

Rydlöv forteller at kommunen har fått rapporter om at det har vært store grupper i utleiehytter i Trysilfjellet i vinter.

– Det har vært reagert på bekymringsmeldinger, og vi har gitt beskjed om dette til utleiere. Men det har ikke vært noen stor sak så langt, sier hun.

 

Sondre Grønstad, tjenesteleder ved lensmannskontoret i Trysil, forteller til avisa at dette ikke har vært noe stort problem. Nå mot påske ser man ikke bort fra at noen vil prøve å tøye grensene, sier han.