Hytte med snø
Foto: Gjensidige

Omfattende skader er allerede registrert på hytter og hus. Men bildet kommer til å bli verre de kommende ukene, mener representanter for bransjen.

Flere skader i år enn i fjor

Beregninger Gjensidige har gjort viser at forsikringsbransjen på landsbasis har mottatt rundt 700 snøtyngdeskader som har gjort skade for over 35 millioner kroner. I tillegg kommer skader på driftsbygninger og lagerbygg.

– Den største skaden Gjensidige hittil har mottatt er på over 500.0000 kroner, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding. Han opplyser at antall meldte skader er langt høyere i år enn i fjor. I snitt ligger skadene på rundt 50.000 kroner.

Skader for fem mill i Buskerud hittil

I Buskerud alene har Gjensidige mottatt 20 skader som skyldes store snømengder på hus og hytter. Totalt kan tung snø ha gjort skade for nærmere fem millioner kroner i dette området.

– Konsekvensene kan bli store om en ikke finner fram spaden og fjerner snøen, sier Voll.

Tak på hytter og andre bygninger er svært utsatt. Store snømengder kan ødelegge tak og konstruksjoner på bygninger. I verste fall kan hele tak bryte sammen og forårsake store ødeleggelser, sier Voll.

Grunn til bekymring

Mange hytter har flere meter med snø på takene. Gjensidige-representanten tror skadeomfanget vil øke de neste ukene.

- Det er absolutt flere hytteeiere som bør være bekymret. Tak som får skade av snø dekkes vanligvis av forsikringen, men hvis du ikke fjerner snø fra taket kan erstatningen reduseres, sier Voll.