Skatteetaten fikk i fjor 2033 søknader fra folk som ønsket å flytte til fritidsboligen sin. Antallet representerer nær en dobling fra 2019. Lenge var hyttekommunene skeptiske til denne typen bosetting. Men etter hvert har holdningen snudd. Nå ønsker flere av dem hytteeierne velkommen til å slå seg ned permanent på hytta. Skatteinntekter er noe mange av dem sårt trenger.

Ringsaker ønsker velkommen

Det legger ordfører Anita Ihle Steen (Ap) i Ringsaker, landets støtte hyttekommune, ikke skjul på.

– Vi ønsker flere innbyggere, så vi er åpne for at folk søker om permanent å bo på hytta, sier ordføreren til Nationen. Hun ønsker at de som er mye på hytta - de er det mange av - gjerne må melde flytting. Da får de også stemmerett, sier hun til avisa.

 

Mange vil også ganske problemfritt kunne gjøre jobben sin fra hyttekontoret. 80 prosent av hyttene har bredbåndsdekning. Øvrig infrastruktur er det heller ikke noe å si på siden hyttene ligger mer konsentrert enn boligene i kommunen.

Liten interesse i Hemsedal

Den store og populære hyttekommunen Hemsedal er imidlertid ikke beredt til å ta imot noe særlig med hytteflyttere. Ordfører Pål Rørby har da heller ikke fått særlig med søknader.

– Hyttefolk må søke om bruksendring på fritidsenheten sin. Saken ble behandlet politisk her før nyttår, sier Rørby (Sp) til Nationen. Vedtaket ble at det i de mest turistifiserte områdene må søkes om omdisponering. Noen steder egner seg ikke for boliger på grunn av manglende renovasjon, brøyting og skoleskyss, sier Rørby. 

– Flytter du til Hemsedal med en småbarnsfamilie, er det mer praktisk å bo i et boligområde fremfor i en omdisponert fritidsenhet, uttaler ordføreren til avisa.

18 har flyttet til Trysil

Hytte-attraktive Trysil er også sugen på å få flere fastboende på hyttene.  Det handler om økte skatteinntekter og befolkningsvekst. Trysil har siden 2016 godkjent 18 søknader om å få omdisponere hytta til bolig. Pågangen er ikke spesielt stor.

Flytter du på hytta betyr det at den blir din faste bostedsadresse og skal være stedet der du oppholder deg mest over en 12 måneders periode.

For å bosette deg på hytta må du melde flytting til Folkeregisteret. Om hytta kan brukes til boligformål avhenger av den enkelte kommune. De fleste hytteområder er regulert som landsbruks-, natur- og friluftsområder og hytter i disse områdene kan derfor ikke uten videre brukes som fast bolig.