Da formannskapet skulle diskutere nivået på eiendomsskatten, hadde de to notat foran seg. I tillegg til rådmannens saksfremlegg med innstilling hadde de et notat utarbeidet av Norsk Hyttelag. Hytteorganisasjonen hadde kritisert administrasjonen for å levere en begrenset analyse som bare viste en liten del av politikernes handlingsrom. I forkant av møtet distribuerte derfor Norsk Hyttelag en egen analyse av de mest aktuelle alternativene.

Tre alternativer

Notatet fra administrasjonen viste kun konsekvensene av skattesatser mellom 4,5 og 5,9 promille, mens Norsk Hyttelag utredet skattesatser fra mellom 3,0 og 5,9 promille. I tillegg viste Norsk Hyttelag hva de ulike alternativene ville utgjøre i forhold til fjorårets skatteinngang samt budsjettet for 2019.

I løpet av møtet ble det raskt klart at det sto om tre ulike alternativer:

  • Rådmannens forslag på 4,9 promille
  • Et forslag på 3,8 promille
  • En mellomløsning på 4,0 promille

Hyttelaget: - Gledelig

Norsk Hyttelag uttrykker i en pressemelding glede over at flertallet i formannskapet valgte å anbefale løsningen med en skattesats på 3,8 promille for bolig og fritidsbolig. De vedtok samtidig å redusere skattesatsen for næring fra 7 til 6 promille. Bunnfradraget holdes uendret på 200.000 kroner.

For en gjennomsnittlig hytteeier betyr dette likevel en økning i eiendomsskatten på rundt 30 prosent. I følge Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag er dette en økning de kan leve med.

– Det var den første økningen som gjorde at mange fikk doblet skatten over natten som fikk oss til å reagere, sier han. Det var dramatisk for mange, og ordføreren gikk jo selv raskt ut og sa at dette ble for mye.

8.850 kroner i fjor, 11.400 i år

En fritidsbolig som var taksert til 1,5 millioner kroner i 2018 betalte da 8 850 kroner i eiendomsskatt. Den vil nå være taksert til rundt 3 millioner kroner, og fikk i utgangspunktet et skattekrav på 17 700 kroner. Med den nye skattesatsen vil denne fritidsboligen få en årlig skatt på 11 400 kroner, i følge Norsk Hyttelags beregninger.

Siden det er fakturert etter gammel skattesats i første termin, vil kommunen løse dette ved å fakturere mindre i andre og tredje termin slik at sluttsummen for året blir riktig.

Beredt til å følge opp

Det er kommunestyret som skal fatte det endelige vedtaket om skattesats i sitt møte den 30. april. Norsk Hyttelag antar kommunestyret vil følge anbefalingen fra formannskapet.

- Men vi følger naturligvis opp saken frem til endelig avgjørelse i slutten av måneden, sier Bringsvor.

- Har Norsk Hyttelag fått mange tilbakemeldinger fra sine medlemmer i Sør-Fron i denne saken?

– Ja, vi har fått mange henvendelser hele veien, smiler Audun Bringsvor, men i dag har det heldigvis gått i e-poster og sms-er med takk, gratulasjoner – og ikke minst ønske om en god påske.