Av Ane Kathrine Tragethon, www.konfliktraadet.no

Søsknene avklarte ikke i forkant hvordan de skulle fordele ferietid og ressursbruk riktig seg imellom, siden de regnet med at det «ville gå seg til.» Det gjorde det ikke.

Skjermbilde 2020-06-02 kl
Viktig å få til konfliktløsning på hytta. illfoto: Max Emanuelson

Ingen hadde glade stunder

Etter som tiden gikk ble relasjonene søsknene imellom dårlig og situasjonen ble fastlåst. Ingen fikk glade stunder på hytta. En av søsknene melde til slutt saken inn til konfliktrådet. Konfliktrådet tok kontakt med de øvrige søsknene, og etter noen runder med å tenke seg om samtykket til slutt alle fire søsknene til å gjøre et forsøk på å løse konflikten i Konfliktrådet.I konfliktrådsmøte fikk alle parter delt sine historier og sine synspunkter, mens de andre måtte lytte.  Møte dreide seg vel så mye om uavklarte saker og følelser i forbindelse med foreldrenes bortgang, som det dreide seg om fordeling av ferietid på hytta og vedlikeholdsutgifter.

Det ble et langt møte med mange følelser og temperatur. Ved å møtes på et nøytralt sted med en mekler som ledet samtalen, opplevde partene trygghet til å dele sine historier. Søsknene kom frem til en avtale som ble signerte, slik at alle kunne nyte hytta. De ville også ha med et punkt i avtalen om, at skulle det dukke opp nye uenigheter ville de kontakte konfliktrådet.

Felleseie og utleie til besvær

Saken om barndomshjemmet som skal bli til hytte for flere familiemedlemmer, er en av mange saker som er kommet til konfliktrådene og som dreier seg om felleseie. Venner og familie kjøper en feriebolig sammen - eller en bolig med flere arvinger skal gjøres om til et ferieparadis. Slikt felleseie opplever mange kan være en kime til konflikter.

Konflikter som oppstår mellom eiere av felles hytte dreier seg ofte om vedlikehold, tilgjengelighet for bruk og partenes ulike oppfatninger om hva rettferdig fordeling av tid og ressurser til hytta. Mange forsøker å sikre seg slik at konflikter ikke skal oppstå underveis med gode avtaler skrevet i fredstid. Men likevel oppstår uenigheter og krangel.

Flere kjøper også sitt drømmeferiested med tanke på at de må leie ut boligen i deler av året for å finansiere drømmen.  I utleie/leieforholdet kan det også oppstå konflikter som manglende betaling, skadeverk på inventar, dårlig renhold eller klager fra naboer om støy/fest fra din feriebolig. Så lenge begge parter vil møtes for å rydde opp i det som har oppstått, kan Konfliktrådet være en bidragsyter for partene til å finne en løsning.

Gratis tjeneste

Har du en konflikt som dreier seg om forhold rundt ferieboligen din, så kan det være en investering i trivsel, helse og økonomi få løst konflikten i Konfliktrådet. Konfliktrådet kan bidra med nøytrale møteplasser i hele landet, upartiske og erfarne meklere og gode rammer for å snakke sammen om en situasjon som står i veien for idyll og trivsel på ferieplassen. Konfliktrådet er en gratis tjeneste.