Tønsbergtypografenes Feriehjemsforening solgte sitt gamle ferieparadis med tre hytter og 25-30 meter strandlinje til Dressmann-arvingen Joakim Varner, som har sikret seg flere hytter med bare noen titalls meter mellom hver. Hvert av de førti medlemmene i foreningen fikk deretter 225.000 kroner på konto. Men dette mener Fellesforbundet er ”ulovlig utdeling av foreningsmidler”, skriver Tønsbergs Blad. Dermed er det duket for et rettslig oppgjør i Tønsberg Tingrett i siste halvdel av april. 

Prinsipp, ikke penger

Advokat Nils Petter Hansson er Fellesforbundets prosessfullmektig. Han forteller til TB at forbundet går til sak på bakgrunn av at Feriehjemsforeningen ble opprettet av en fagforening. Foreningen er senere slått sammen med flere andre foreninger, men tilhører fortsatt den overordnede organisasjonen Fellesforbundet.

Advokaten avviser at forbundet er ute etter de ni millionene fra salget av hytteeiendommen, penger som altså ble fordelt mellom foreningens medlemmer. Imidlertid vil man ha en prinsipiell avklaring. Fellesforbundet mener nemlig det strider mot grunnleggende fagforeningsprinsipper at en forening kan oppløses på denne måten og pengene fordeles mellom medlemmene.

Redd for å miste verdier

– Enhver utdeling av midler ved avvikling av en forening, når foreningen ikke har fri rådighet over midlene, må godkjennes av stiftelsestilsynet. Meg bekjent har stiftelsestilsynet ikke praksis for å godkjenne utdeling av midler til medlemmene, og i dette tilfelle er det ikke engang søkt om tillatelse, sier advokat Hansson til Tønsbergs Blad

Pensjonerte typografer gir overfor vestviken24.no uttrykk for at det har hersket frykt for at man lokalt skulle miste råderetten over verdier typografene har opparbeidet gjennom mange tiår. Konkret har det handlet om uro for at hyttene som følge av forenings- og forbundssammenslåinger skulle tilfalle det mektige Fellesforbundet, og at pengene ved salg følgelig skulle bli satt inn på Fellesforbundets konto. 

Mistet jobbene, men ikke hyttene

Fagbevegelsen har samlet sett store verdier i form av hytter ved sjø og på fjell. Da papirfabrikken Union i Skien ble lagt ned i 2006, sto den lokale fagforeningens mange eiendommer i fare for å bli overtatt av Fagforbundet. Men de 280 oppsagte arbeiderne  som tilhørte avdeling 434, lyktes i å få Fellesforbundets aksept for at de elleve eiendommene ble overført til en stiftelse med disposisjonsrett for medlemmene livet ut.

Les hele saken her

Selv om mange har fått nytt arbeid, har alle de 280 som var med i 434-avdelingen i 2006 i dag tilgang til hyttene i stiftelsen Union Sommerboliger.