Foto: Tom Brodin

– Det ville vært underlig om forbundet ikke hadde reagert overfor medlemmer som har begått et såpass grovt brudd på forbundets vedtekter, sier forbundssekretær Clas Delp til Fri Fagbevegelse.

Tønsbergtypografenes Feriehjemsforening solgte sitt gamle ferieparadis med tre hytter og 25-30 meter strandlinje til Dressmann-arvingen Joakim Varner. Hvert av de førti medlemmene i foreningen fikk deretter 225.000 kroner inn på konto. Men dette mente Fellesforbundet var ”ulovlig utdeling av foreningsmidler”. Dermed tok forbundet ut stevning mot foreningen. Rettsforhandlingene fant sted i Tønsberg Tingrett i siste halvdel av april i år. Her ble det imidlertid inngått rettsforlik.

Vedtektsbrudd

I forliket ble det ble slått fast at pengene ble delt ut ulovlig. Imidlertid ble det ikke krevd tilbakebetaling av midlene. Forbundet mente det i første rekke dreide seg om et prinsipp. Siden det nå er slått fast at medlemmene gjorde seg skyldig i et brudd på vedtektene, gjensto det å se hva Fellesforbundet ville foreta seg overfor medlemmene. 

Sanksjonen forbundet nå har vedtatt betyr at styremedlemmene blir utestengt fra forbundet i to år - dette for å statuere et eksempel. Fem av de sju styremedlemmene var fortsatt medlem i Fellesforbundet da de ble ekskludert.

 

Fem av sju utelukkes

For flere vil imidlertid en toårig utestengelse bety at de aldri mer kan bli medlemmer i forbundet, siden de nå er pensjonister eller blir det i løpet av perioden. Kun yrkesaktive har anledning til å melde seg inn i Fellesforbundet.

De to øvrige styremedlemmene tilhører nå andre LO-forbund. Fellesforbundet har bedt om at disse organisasjonene også går til utestengelse av de involverte medlemmene. Norsk Arbeidsmandsforbund har ikke gått til eksklusjon av sitt medlem fordi de ikke har hjemmel for dette i sine egne vedtekter, skriver Fri Fagbevegelse. Norsk Transportarbeiderforbund har ikke behandlet saken ennå.

Søk råd!

Saken har vært viktig for Fellesforbundet ettersom stadig flere avdelinger slår seg sammen eller legges ned. Hvem som da har eiendomsretten til hytteeiendommer og eventuelle andre verdier har derfor stor prinsipiell og økonomisk betydning. Praksisen med å opprette egne hytteforeninger eller stiftelser for å unngå at midlene tilfaller forbundet eller en ny og sammenslått avdeling sies å ha vært en hodepine for forbundet.

Clas Delp understreker overfor bladet at det ikke er salget av eiendommene som sådan som er det problematiske, men disponeringen av pengene i etterkant.

– Søk råd, og lytt til dem, før formelle prosesser settes i gang, er hans råd til avdelinger og klubber som er usikre på hvordan verdier som hytteeiendommene skal forvaltes.