André Støylen er direktør i stiftelsen og uttaler til avisa at de lenge har vært i samtaler med OF om behovet, som er stort. For det koster å sette i stand og ta vare på denne delen av kystkulturen, som gjør Oslofjorden tilgjengelig for alle som ønsker det. Ikke minst fordi mange av kystledhyttene ligger værhardt til. De har jo blant annet gjort tjeneste som fyr.

Også de to nasjonalparkene i området, Ytre Hvaler og Færder, ble til sammen tilgodesett med det samme beløpet.

Disse pengene skal brukes de nærmeste tre årene gjennom prosjektet «Friskere Oslofjord» for å skaffe mer kunnskap om tilstanden i fjorden, hvor både flora og fauna har tatt skade de seinere årene.

Bildet vårt viser Fulehuk fyr i Færder nasjonlpark. Det blir tatt vare på både av en egen venneforening og Oslofjordens Friluftsråd.