FORFATTER: TROND STEINSET TERJE OLAV RUNDTOM

Åseral og Bykle hadde den største prosentvise forskjellen med rundt 4 ganger så mange hytter som boliger. Også mange andre populære hyttekommuner har langt flere hytter enn boliger.

Flere hytter enn bosatte

Hele 26 kommuner har flere hytter enn bosatte i kommunen. På topp ligger Bykle kommune, med 2,7 hytter per bosatt. Bykle etterfølges av Åseral og Sirdal, som har henholdsvis 2,3 og 2,2 hytter per innbygger i kommunen.

Om man regner hytter per kvadratkilometer, er det de arealmessig små kommunene langs kysten som kommer på topp. Hvaler kommune ligger øverst med over 48 hytter per kvadratkilometer. Deretter følger Frogn og Færder med henholdsvis 34 og 32 hytter per kvadratkilometer.

Flest hyttesalg i Trysil

Trysil, Ringsaker og Hol hadde flest solgte hytter i fireårsperioden 2016–2019. Trysil lå på topp med 1 626 hytter, mens Ringsaker og Hol hadde henholdsvis 1 339 og 1 235. I Ringsaker ligger Sjusjøen, som er et populært ski- og hytteområde. Det er også disse tre kommunene som har flest hytter totalt. I Ringsaker er det registrert 7 200 hytter, mens Trysil og Hol har henholdsvis 6 700 og 5 600.