Andelen hytter i «grisgrendte» (enkeltstående eller i samling med inntil fire fritidsbygg) strøk blir nemlig en stadig mindre del av «hyttetotalen». Dette framgår av den ferske SSB-statistikken. 

2021 - vendepunktet

Fram til 2020 var de fleste hytter enkeltstående. Men i 2021 snudde utviklingen: Flertallet hytter ble da registrert i etablerte hytteområder.

Per 1. januar i år var andelen hytter utenfor tettbygde fritidsbyggområder 48 prosent. Majoriteten på 52 prosent var i fjor fritidsboliger innenfor tettbygde hytteområder.

4242 nye hytter

I toårs-perioden 2021-2022 tilkom i alt 4 242 nye fritidsboliger, viser SSB-statistikken. Dette er helt nye hytter registrert med utgangspunkt i igangsettingstillatelser. Eksisterende bygg som er omgjort til hytter er ikke med i statistikken.