Foto: ifi.no

På topp 5 ligger Vinje, Sigdal, Trysil, Hol og Sirdal kommune, som alle har et «hytteoverskudd» på mer enn 2 500. Hyttetall for 2017 er her sammenlignet med boligtall for 2016. Helt på topp i antall hytter ligger imidlertid Ringsaker med nesten 7 000.

Bygger flere hytter enn boliger

Målt i hytter per bosatt blir imidlertid bildet noe helt annet . 27 kommuner har flere hytter enn fastboende. Og på topp 10 finner vi her kun innlandskommuner i Sør-Norge. I 124 kommuner er det i perioden 2000–2017 gitt igangsettingstillatelser til flere fritidsbygninger enn helårsboliger. På hyttebyggertoppen ligger her Vinje, Sigdal og Sirdal, som har gitt igangsettingstillatelse til henholdsvis 2 313, 1 775 og 1 747 flere fritidsbygninger enn boliger.

Størst konsentrasjon ved Oslofjorden

Siden opprettelsen av det nasjonale bygningsregisteret i 1983 er det gitt igangsettingstillatelser til nesten 150 000 fritidsbygninger.

Den største hyttetettheten målt i hytter per kvadratkilometer, finner vi langs Oslofjorden (se tabell nedenfor). 9 av de 10 kommunene på topp ligger ved Oslofjorden, og alle har mer enn 12 hytter per kvadratkilometer.

Topp 10 etter antall hytter

0412 Ringsaker 6 981
0428 Trysil 6 530
0620 Hol 5 445
0834 Vinje 4 981
0621 Sigdal 4 736
0542 Nord-Aurdal 4 438
0106 Fredrikstad 4 361
0111 Hvaler 4 310
0709 Larvik 4 233
0633 Nore og Uvdal 3 822

Topp 10 etter antall hytter per kvadratkilometer

0723 Tjøme 56,63
0111 Hvaler 47,86
0215 Frogn 34,34
0216 Nesodden 25,98
0722 Nøtterøy 16,8
0106 Fredrikstad 15,37
0628 Hurum 15,06
0136 Rygge 14,41
0211 Vestby 12,29
1246 Fjell 12,17