Da det kom for en dag at det var foretatt ulovlig sprengning på øya, viste det seg at flere ting ikke var etter boka. Nå finner ikke Færder kommune søknader eller tillatelser til flere tiltak som er gjort på øya, skriver Tønsbergs Blad.

Flere alvorlige avvik

Kommunen oppdaget i fjor at tegningene som ble lagt ved søknaden om brukstillatelse i 2017, ikke samsvarer med tegningene som ble godkjent.

Så i november i fjor gjennomførte kommunen tilsyn på eiendommen. Da ble det avdekket flere alvorlige avvik. Av tilsynsrapporten framgår at det er bygget trapper, terrasser, brygger og et toalettbygg med dusj og tilhørende terrasse på 12 kvadrat uten tillatelse.

Middelfart 3
Middelfart/Mallings øy før den eldre bebyggelsen ble fjernet. Foto: Tom Brodin.

Ikke omsøkt og godkjent

Kommunen viser til at forholdene som er avdekket, er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og fra LNF i kommuneplanen.

Siden det ikke er innlevert tilsvar på tilsynsrapportene, vil Færder overfor TB ikke kommentere forholdene ytterligere - ut over å konstatere at det i 2010 er oppført og etablert en rekke tiltak på eiendommen som kommunen ikke kan se er omsøkt og godkjent.