Evje og Hornnes kommune i Agder er blant kommunene som får henvendelser fra folk som vil flytte til hytta. Men kommunen mener NVEs veiledningstekst framstiller metoden for å være i overkant enkel.

- Veiledningsteksten er ikke direkte feil, men gir et veldig forenklet og uriktig bilde av hva som kreves for å få bruksendret en fritidsbolig til bolig. Hytteeierne blir ikke gjort kjent med de faktiske kravene, som at bygningen oppfyller tekniske krav, tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering, avstand til skoler og skoleskyss, samt tilknytning til vann og avløp, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Det som står på NVEs opplysningsside er dette: "Dekkes strømutgiftene for hytta? Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen. Denne dokumentasjonen må legges frem for nettselskapet. Du må selv ta kontakt med nettselskapet for å få støtte." 

Byggesøknad

For å kunne bruke hytta som helårsbolig må  kommunen søkes om bruksendring etter plan- og bygningsloven.

- Dette er en byggesøknad, selv om du ikke skal utføre noen fysiske arbeider i fritidsboligen. I mange tilfeller må du også søke om dispensasjon fra arealplan. Eksisterende fritidsboliger i Evje og Hornnes kommune ligger i de aller fleste tilfeller, i et område som er regulert til fritidsbolig eller LNF-område i reguleringsplan eller kommuneplanen. I disse områdene vil det ikke være kurant å få bruksendret fritidsboligen til helårshus, skriver kommunen blant annet.