Termowood produserer bygningselementer av norsk trevirke basert på en patentert teknologi og byggesystem og hevdes å være et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til byggetid, miljø, kvalitet og pris. Ifølge styreleder Nils Otto Ørjasæter gir «lego-prinsippet» 60-80 prosent raskere byggetid på byggeplassen, byggekostnadene reduseres med 10-30 prosent, produktet har en bedre bæreevne og er mer miljøvennlig enn hus og hytter bygd på tradisjonelt vis.

Når det gjelder hyttemarkedet, er de såvidt i gang, med ett større tilbygg og et par tak. Men før sommeren starter byggingen av to hytter.

Store og små investorer

Hele emisjonen i Termowood er på 22 millioner kroner, hvor Investinor går inn med 49 prosent av beløpet. Det statlige selskapet går alltid sammen med private aktører når det investerer og fungerer som en brobygger mellom privat og offentlig kapital.

Det familieeide investeringsselskapet Oxer Kapital, som investerer i virksomheter med tilknytning til bygg, anlegg og eiendom satser 6,5 millioner, mens noen mindre investorer og eksisterende aksjonærer står for det resterende beløpet på vel 4,5 millioner. 

– Et etterspurt produkt

– Vi er svært imponert over gjengen som har bygd opp Termowood som en sterk utfordrer i byggebransjen med et innovativt konsept som allerede tilfredsstiller morgendagens krav til passiv-/, så vel som plusshus, uttaler investeringssjef Per Erik Sandersen i Oxer Kapital.

– Produktet er optimalisert for helautomatisk robotisert produksjon og gir en betydelig rasjonalisering av medgåtte timer, samt at det bidrar til å fjerne mulige feilkilder i et byggeprosjekt. Samtidig gir utformingen nærmest ubegrenset arkitektonisk frihet og svært kort vei fra tegnebrett til ferdig hus. Dette er akkurat hva mange i verdikjeden og øvrige aktører har etterspurt i lang tid. Vi håper bakgrunnen vår, innsikt og posisjon i eiendoms- og byggebransjen, kan bidra til at Termowood når målsetningene sine, sier han.

Fra demonstrasjon til fullskala

Styreleder Ørjasæter i Termowood er fornøyd med det han kaller en vellykket demonstrasjonsfase nå når de går over til fullskalaproduksjon.

– Vi er svært fornøyd med at Investinor og Oxer Kapital som profesjonelle investorer i vekstselskaper er kommet med på laget, sier han og legger til at emisjonen finansierer en andregenerasjons produksjonslinje, som er utviklet i nært samarbeid Tronrud Engineering – et av Norges ledende high-tech miljøer.

termowood 3

Ulike prosjekter

Den første fasen, som nå altså er over, har resultert i et titalls ulike store og små byggeprosjekter, hvorav altså ett større tilbygg til hytte og et par hyttetakløsninger.

Og til sommeren bygges det to hytter, i Risør og på Notodden.