Integreringen av Statskogs overnattingstilbud i turplanleggeren er et ledd i å etablere UT.no som en sentral medspiller i folks friluftsliv. DNT, Friluftsrådenes landsforbund og Statskog står sammen bak portalsatsingen.

Skjermbilde 2021-04-26 kl
Gjevlekollbua - åpen bu i Finnemarka i Lier Foto: Kasper Høglund

Enklere for folk

- Nå blir overnattingstilbudet vårt tilgjengelig for enda flere, og vises sammen med turmuligheter. Dermed blir det også enklere å finne flotte friluftsopplevelser i nærheten av hyttene våre, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Utleiehytter og åpne buer

Statskog forvalter statens grunn og har et særskilt oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet med tilrettelegging for friluftsliv. Som en del av dette vedlikeholdes om lag 130 åpne buer og koier som står klare og til fri bruk. I tillegg har Statskog nærmere 90 utleiehytter med enkel standard og rimelige priser.

Her finner du alle Statskog-hyttene på UT.nohttps://ut.no/utforsker/norge/hytter?owners=statskog