«Strålvatnet i Murudalen er med våtmarker, seterland, gammel skog og fjellpartier, er et enestående stykke norsk natur og landskap», skriver Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening og Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet i et debattinnlegg. Fylkesmannen mener området kanskje er det siste av sitt slag i Oppland. 

Skjermbilde 2020-03-11 kl
Norges vakreste rovfugl trues av bit for bit-nedbyggingen av fjellområder.Foto: Dan Pancamo/ Wikipedia Commons

Ikke slik DNT pleier

Artikkelforfatterne tar utgangspunkt i siste nummer av DNTs medlemsblad hvor redaksjonen retter fokus på den raske reduksjonen i inngrepsfrie områder og andre naturarealer. Bare 5 % prosent av naturen i Sør-Norge sies nå å være «villmarkspreget» (INON-områder), men også andre typer sammenhengende naturområder blir det raskt mindre av.
 
«DNT pleier å unngå at hytter og stier legges i kjerneområdene for sky, sjeldne og sårbare arter. Dette er det DNT vi kjenner, som følgesvenner i kampen for norsk natur, det mest dyrebare vi har. Men i området rundt Strålvatnet gjør DNT Gudbrandsdalen det motsatte», hevder generalsekretærene og peker på «Dronningsetra» som tenkes bygget midt inne i et unikt naturområde. 
«Hit skal det kanaliseres trafikk inn og ut, til tross for at DNT er vel underrettet om at de slik truer svært utsatte fugler av internasjonal og nasjonal viktighet. For ikke å snakke om regionalt og lokalt: Tre av Opplands seks «ansvarsarter» for fugl hekker her. En av dem er den sterkt truede myrhauken, en annen er den nasjonale ansvarsarten dobbeltbekkasin. Samtidig spiser prosjektet av et gjenværende INON-område, det siste man skulle tro DNT ville bidra til», framholder Esmark og Solbakken.
 
De avslutter med denne appellen: «KJÆRE DNT: Kom tilbake på stien vi er vant til å gå sammen. Finn et annet sted enn Strålvatnet. Da kan denne beretningen om «en varslet katastrofe» avsluttes - her. »