Det er satt av 300.000 kroner til en dugnad, som lag og foreninger er invitert til å delta i, og hver av de frivillige organisasjonene kan få inntil 20.000 kroner, i tillegg til at den organisasjonen som klarer å samle inn mest, får en ekstrabonus på 5.000.

Samarbeid

Målet er å rydde viktige naturområder og badeplasser i den kommende Raet nasjonalpark.

Aksjonen er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Vannregion Agder, Agder Renovasjon, Risør og Tvedestrands-regionens Avfallsselskap AS og kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Renovasjonsselskapene stiller med samlecontainere på bestemte samleplasser.

Gjør en innsats utenfor di egen hyttedør

Denne satsingen viser hvor alvorlig stillehavsørsters-plagen er og kan kanskje være en inspirasjon til hytteeiere å gå løs på østersene som er i ferd med å ødelegge deres egne badeplasser. Men vær forsiktig, de er sylskarpe i kanten. Skjellrive kan være et egnet redskap for jobben.

En trussel mot naturen og badelivet

Innsatsen er helt nødvendig, både av hensyn til det biologiske mangfoldet og til badelivet, for der stillehavsøstersen virkelig tar overhånd, kan det være flere hundre av dem på kvadratmeteren.

En jobb som må gjøres om og om igjen

Siden stillehavsøstersen produserer millioner av egg og sædceller, som flyter fritt i sjøen, at den vokser utrolig fort og at sjøtemperaturen er (u)gunstigere enn tidligere, må vi regne med at den helt nødvendige plukkejobben må gjøres om igjen og om igjen …

Én positiv ting, tross alt

Heldigvis er den nye plageånden også en fantastisk matressurs, som vi kan utnytte. Men ikke la deg friste til å spise den rå. Da er det fort gjort å bli matforgiftet.