Illustrasjonen over er fra nettstedet varsom.no og viser hvilke fylker der det er fare for flom og jordskred.

Du kan gjøre noe

Noen av rådene på det samme nettstedet er å holde avløpsveiene åpne. Det vil si at stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna.

Og er du ute i terrenget er det viktig å huske på at den elva du enkelt kan krysse, kan være mye større når du skal tilbake.

Og så bør du flytte ting som kan bli tatt av vannmassene.

Selvfølgelig bør de som har vært rammet tidligere, være spesielt oppmerksomme.

Ekstremvær vil komme

Akkurat nå er fire fylker utsatt, men vi kan være ganske sikre på at det vil bli mye regn andre steder også om noen dager, uker eller måneder. Så, når du er på hytta bør du ta en sjekk og finne ut hvordan du kan sikre deg bedre.

Noe av det enkleste er å sjekke takrennene, men husk på å sette stigen støtt.

Kanskje du bør lage en bekk for å lede vannet unna.