Bladet har stilt en rekke hytterelaterte spørsmål til Frp, H, KrF, V, Sp, Ap og SV, som alle har svart, bortsett fra Senterpartiet og Venstre. Når det gjelder de to sistnevnte partiene, spør bladet om årsaken kan være at de har en hyttepolitikk som er for dårlig til å vises fram.

Høyre

Hytte & Fritid ser partiet som undersøkelsens skuffelse. Årsaken er at partiet gir hytteuvennlige svar både når det gjelder skatt. tomtefeste og miljø.

Arbeiderpartiet

Karakteriseres som undersøkelsens tåkefyrste med mange tvetydige svar. Hytteforbundet registrerer noen positive tendenser, men mener det ikke er noen framtredende forandringsvilje.

Fremskrittspartiet

Hytte & Fritid ser Frp som «Enten/eller-partiet» med standpunkter i ytterpunktene, på grunn av ideologi, men manglende praktisk orientering.

Sosialistisk Venstreparti

SV roses for god miljøprofil, men kritiseres for å være for gammeldags og ikke helt i tråd med dagens utfordringer.

Kristelig Folkeparti

Ifølge undersøkelsen KrF blitt kåret til «Hyttefolkets parti» hvis det ikke hadde vært for tomtefestepolitikken deres.

Venstre og Senterpartiet

Begge partiene har unnlatt å svare, etter å ha blitt purret på. Er politikken deres i hyttespørsmål så dårlig at de ikke vil vise den fram?

Mer fra undersøkelsen

Dette var hovedkonklusjonene. Vi kommer tilbake med mer om de ulike temaene partiene har fått spørsmål om.