Trine Celius ville gjøre tingene korrekt og hadde søkt om tillatelse til å sette opp det lille spinkle byggverket 25 meter fra sjøen, altså innenfor strandsonen. Slikt gjør hytteeiere rett som det er uten å spørre seg. Celius spurte og fikk i første omgang nei.

Men nå har politikerne tatt seg bryet med å dra ut og kikke på forholdene, forteller avisa Varden.

De skjønte åpenbart at det virker urimelig å avslå dispensasjonssøknaden, slik administrasjonen hadde foreslått.

- Dette er en stor sak; nekte en dusj bak en hekk som ingen kan se, siterer Varden Petter Ellefsen (H) som ikke kunne la være å se på saken med en smule ironi.

Et enstemmig Utvalg for miljø og byutvikling sa senere på dagen enstemmig ja til å gi dispensasjon.

Nå gjenstår det å se hva fylkesmannen i Vestfold og Telemark vil si.