– Det er lett å forstå hvorfor folk vil bygge og bo i strandsonen. Samtidig er allemannsretten en stor og viktig del av det norske friluftsliv og den norske hytteopplevelsen. Jo mer av strandsonen som bygges ut, desto mer svekkes allemannsretten, forteller Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag.

I Norge er det et byggeforbud i 100-metersbeltet langs strandsonen. Forbudet er ment å ivareta allemannsretten og beskytte det verdifulle området mot utbygging. Man trenger i utgangspunktet dispensasjon for å bygge i strandsonen, men dette stopper likevel ikke nye hytter fra å bli bygget hvert år.

For å få en bedre forståelse av hva som bygges og hvor, har markedsplassen Byggstart.no utført en analyse av SSBs nye tall.

– I Byggstart bistår vi privatpersoner som skal i gang med større bygg og renoveringsprosjekter. Når det kommer til bygging i strandsonen, opplever vi at det er stor forskjell på hvordan byggeforbudet praktiseres i ulike deler av landet. Vi har noen prosjekter som venter lenge på å få svar på byggesøknaden, og noen som tilsynelatende får innvilget søknad veldig enkelt, forteller Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart.

Analysen viser blant annet hvilke kommuner som har flest fritidsboliger i strandsonen og i hvilke kommuner byggeaktiviteten er høyest. Kristiansand topper listen, både hva angår flest fritidsboliger i strandsonen totalt og nye fritidsboliger i strandsonen. Analysen viser også hvilke kommuner som innvilger flest byggesøknader i strandsonen generelt.

Dispensasjon

Når man bygger i strandsonen, trenger man i utgangspunktet dispensasjon, det vil si fritak fra gjeldende lover og regler. Det finnes også kommunale planer som kan tilrettelegge for utbygging i strandsonen. – Hvor enkelt det er å få søknaden innvilget, kan variere veldig, men vi ser fra tallene til SSB at det er flere kommuner som innvilger svært mange av søknadene, sier Jebsen.

Her er kommunene som mottok flest søknader om bygging i strandsonen i 2021, og hvor mange de innvilget og avslo.

Kommuner

Søknader i alt

Innvilget

Øygarden

147

124

Asker

140

123

Lindesnes

82

72

Tysnes

75

75

Karmøy

47

43

Stad

37

37

Vågan

36

34

Hustadvika

35

30

Grimstad

35

20

Aure

32

32

Merk: Disse tallene inneholder alle typer bygninger, ikke bare fritidsboliger.

Kommunene med flest fritidsboliger i strandsonen

Byggstarts undersøkelse viser at Kristiansand er kommunen med flest fritidsboliger i strandsonen med 2549 fritidsboliger i strandsonen per 2021. På andreplass er Kragerø og på tredjeplass er Øygarden med henholdsvis 2270 og 2140 fritidsboliger i strandsonen.

Topp 10 kommuner med flest fritidsboliger i strandsonen:

Kommune

Antall (2021)

Kristiansand

2549

Kragerø

2270

Øygarden

2140

Lindesnes

2002

Alver

1935

Hvaler

1887

Fredrikstad

1714

Færder

1673

Asker

1556

Larvik

1405

– Strandsonen er utrolig verdifull for friluftslivet, og det er helt essensielt for allemannsretten at kysten er tilgjengelig for flest mulig. Vi forstår godt at de som har hytter med strandlinje ønsker å beholde så mye som mulig av privatsfæren sin, men da er det ekstra viktig at kommunene er restriktive med å privatisere stadig nye områder, understreker Bringsvor.

Se mer informasjon om undersøkelse og statistikken på Byggstart.no.

* * *

Hyttelaget har også utarbeidet en fylkesvis oversikt som viser status for kommunene i hvert enkelt fylke. Data og kart for de enkelte fylkene kan lastes ned her, men ta gjerne kontakt om det er ønske om grafikk for andre geografiske utvalg: