- Eg har fått livet tilbake, erklærer den oppstemte hytteeieren Martin Vinje til lokalavisa. Han forteller begeistret om sitt økonomiserende funn av en pelletsovn. 

Nå har Vinje gjort seg helt uavhengig av strøm, unntatt når han skal koke seg kaffe, da.

Styres hjemmefra

Pelletsovner ligner rentbrennende vedovner både i design og funksjon. De tennes og doserer rett mengde brensel av seg selv. Varmen spres til rommet gjennom en vifte.

Fyring med trepellets ansees for å være både enklere og mer energismart enn vanlig vedfyring. Den gir jevn varme gjennom døgnet, er rentbrennende og kan fjernstyres via en app på smarttelefonen. Dermed kan ovnen startes hjemmefra, men må for dette formålet altså være strømtilkoblet.

Men ei heller energi fra pellets er gratis.

Vinjes investering ble på 35.000 kroner. Oppvarming med pellets har han kalkulert til ca 70 øre kwh, men den er ventet å gå ned, forteller han til Hallingdølen. Det er omtrent på nivå med strømprisen etter at strømstøtte er fratrukket.

Støtte fra Enova

Mens pelletsovner oftest krever pipe, går avgassene fra Vinjes ovn ut gjennom veggen. Løsningen er godkjent både i Norge og Sverige.

Pelletsovner finnes i en rekke varianter. I utgangspunktet varmer den bare det rommet den står. Men med vannkappe kan den varme opp hele bygningen. Denne varianten utløser også 10.000 kroner i støtte fra Enova.

Gode grunner til å velge bio-ovn med vannkappe:

  • Den kan dekke hele oppvarmingsbehovet ditt. 
  • Varmen fra ovnen kan fordeles i hele huset og til tappevannet. I motsetning til en vanlig vedovn som i hovedsak varmer opp rommet ovnen står i. 
  • Pellets eller ved til fyring i en slik ovn er en fornybar ressurs, som ikke øker utslipp av CO2.
  • Bio-ovn med vannkappe er mer miljøvennlig enn bruk av fossile brensler som olje og gass.

Kilde: Enova