Illustrasjonen er en sak i Studvest om hytta fra 2013, da den var ny og hadde kostet sju og en halv million kroner. Den var en etterlengtet erstatning etter den forrige hytta, som var blitt ubrukelig i 2007 etter taklekkasje. Da hadde bergensstudentene hatt glede av den i femti år. 

Det er studentsamskipnaden som eier hytta.

Problemer helt fra starten

Vi kan lese at det har toppet seg med ødeleggelser nå i det siste, men det legges ikke skjul på at enkelte studenters bruk av hytta har vært et vedvarende problem siden starten,både når det gjelder dårlig renhold og ødeleggelser.

Kunne tatt fyr

Ødeleggelsene koster penger. Reparasjon av det nevnte hullet i veggen, for eksempel, kom på åtte tusen kroner.

Men det aller verste som blir trukket fram, er da hytta ble forlatt med stekeovnen på 220 grader, ikke bare én gang, men to. Det kunne ført til brann.

Rent hærverk

Den vedlikeholdsansvarlige påpeker ergrelsene ved blant annet å måtte vaske oppkast etter forfyllede studenter. Så det som kunne vært en fri jobb i fine omgivelser, er blitt til noe som han kanskje ikke gidder mer.

Han forteller også om skader som ikke kan være annet en regulært hærverk. For det er ikke uhell når stikk-kontakter og lamper smadres og dører rives av hengslene.

De få ødelegger for de mange

I rapporten som Studvest har fått tilgang til, brukes blant annet begrepet grisehus. Der er neppe det store flertallet av studenter som er ansvarlige, men de få som ødelegger det som er ment som et godt velferdstilbud for mange.