Bjorli, kjent som populær hytte- og skidestinasjon særlig blant sunnmøringer og romsdalinger, er viden kjent for å være et snørikt område. Hyttetakene må som regel måkes flere ganger i løpet av en vinter. Det er her tenåringene har funnet grunnlag for businessen sin, forteller lokalbladet Vigga. Nordsletten & Aaheim, som guttene kaller selskapet sitt, er visst heller ikke alene om å drive butikk på det hvite gullet på hyttetakene. Flere andre jevnaldrende gjør det samme.

Måker ett tak på kveldstid

Nordsletten og Aaheim består av Nils Johann Nordsletten (14), Emil Andreas Lien (14), Herman Aaheim (14) og Morten Skotte (15). De skal være det største «snømåkefirmaet» blant mange jevnaldrende gutter, skriver Vigga. De går forøvrig i 9. og 10. klasse ved Lesjaskog skole. 

Et par av dem drev for seg selv i fjor, men fant arbeidet lite lønnsomt.

- Jeg måket noen tak alene, men det tar mye lengre tid, og blir ikke like attraktivt som når vi er fire og blir ferdig med et tak på kveldstid etter skolen. Vi får flere oppdrag når vi er flere, og selv om vi må dele lønna på fire er dette mye mer lønnsomt enn å drive for seg selv, forteller Emil Andreas til Vigga. Den største hytta de har måkt var 200 kvm. 

Gjevt med feit burger etterpå

Med Bjorlis over 2000 hytter og hyttetak er det nok arbeid til alle som har lyst til å ta et tak med skuffer og spader, mener guttene.

- Vi måker hver dag. I ukedagene rekker vi over ei hytte på kveldstid etter skolen. I helgene måker vi to hytter per dag, så det er bra med arbeid, sier Morten.

Det gjeveste med jobben er å dra på YX og kjøpe seg en feit burger etterpå, forteller de samstemt til Vigga.