Vignett HYTTE-NORGE[1]

- Vår erfaring er at de som skal realisere hyttedrømmen ikke kvier seg for en litt lengre kjøretur, bare hytta ligger et sted hvor de kan være sikre på å ha rikelig med snø om vinteren. Og for å være trygg på det må de jo høyt til fjells. Jeg føler meg ganske trygg på at dette er en utvikling som vil forsterke seg i årene som kommer, sier administrerende direktør Audun Skattebo i Tinde Hytter AS.

Mot den bakgrunn mener han Tinde med sin sentrale posisjon i Ringebu i Gudbrandsdalen er godt posisjonert. Nærheten til høyfjellet er allerede et av selskapets fortrinn. Salget i nærliggende Øyer kommune, for eksempel, har vært bemerkelsesverdig det siste året.  Tinde er blant de hytteleverandørene som har bidratt til eksplosjon i antall byggemeldinger i Øyer og tvunget kommunen til å måtte ansette flere byggesaksbehandlere.

Tinde Skattebo
En samarbeidsavtale mellom Audun Skattebo (tv) i Tindehytter og elektroselskapet GEI og Tore Sæthersmoen betyr at GEI må ansette flere mye medarbeidere. Foto: Kristin Veskje/GD

Erobrer nye markeder

- Vi må vel ta vår del av ”skylden” for den kraftige økningen i Øyer, ja, humrer Skattebo.

Men det er ikke bare i Øyer og Gudbrandsdalen for øvrig Tinde har hatt suksess i 2015.

- Gudbrandsdalen er et kjerneområde for oss. Så er også veksten i Valdres og Hallingdalen svært hyggelig, likeså på Nordvestlandet og i Trøndelag. På Nordvestlandet satset vi på egen selger for tre år siden, og innsatsen har virkelig betalt seg. Satsingen i Trøndelag er av nyere dato, og her går det også unna, forteller Skattebo. Tinde har blant annet kjøpt et tomteområde ved Trondheimsfjorden.

2015 ble samlet sett et rekordår for Ringebu-bedriften. Salget økte med mellom 50-60 prosent i forhold til 2014. Det formidable salget i fjor gir solid effekt inn i 2016. Kjøpskontraktene fra 2015 med en verdi på rundt 220 millioner kroner, vil gi omsetningsrekord nå i år. 200 millioner kroner er ikke noe urealistisk anslag.

Ny hytte-modell slår an

 Skattebo mener det er satsingen på nøkkelferdige hytter som i stor grad har gjort susen.

- Naturligvis handler det for hyttekjøpere om trygghet for at kvaliteten er høy og garantier for at produktet holder hva det lover. At de får nøkkelen i hånda og kan flytte inn til avtalt tid er viktig for dem alle. Vår egen produktutvikling har også vært sentral for fjorårssuksessen.

Tinde kom med to nye modellserier i 2015 - Danebu og Rondane. Men også de tradisjonelle variantene ble videreutviklet.

- Hvilken slo best an blant hyttekjøperne?

- Danebu-serien er blitt svært godt mottatt og er nok den modellen som de fleste foretrakk i fjor. Rondane kom ikke langt etter.

Danebu Tinde
Danebu-serien som ble lansert i fjor, ble allerede første år Tindes mest-selgende modell.

Store vindusflater

- Ser dere noen endringer i hyttekjøpernes preferanser?

- For tre år tid siden kom interessen for typene med store glassflater for fullt. Modellene med sjenerøse vinduer har siden stått sterkt, men økningen har vært mindre de siste. I fjor var vel posisjonen femti-femti mellom de moderne storrutede og de tradisjonelle variantene.

Les hvordan du stopper kaldras fra store vindusflater.

- Hytter har varig verdi

- Hvordan tegner 2016 til å bli?

- Vi tror på en hyggelig utvikling også i år og antar at aktiviteten vil være på omtrent samme nivå som i 2015. Folk som er i sikre og gode stillinger ser klart fordelene med å investere hytte. I en urolig tid framstår fritidsboligen som noe trygt med varig verdi for familien, sier direktør Audun Skattebo. Han legger til at også dette året kommer til å bringe nyheter, først og fremst i form av videreutvikling av Danebu og Rondane.

Fakta TINDE Hytter as

  • Produksjonssted:                 Ringebu
  • Omsetning 2014:                140 mill. kroner
  • Antatt 2015:                       ca 175 mill. kroner
  • Ansatte:                              ca 70 hvorav 40 snekkere.