Ifølge Firda, betalte de inntil nylig 3.500 kroner, inntil avgiften i fjor gjorde et byks til 11.900, med andre ord mer enn en tredobling.

Eieren hadde fått to takstmenn til å finne verdien på tomta. De trodde at tomta var på ett mål og satte verdien til 900.000 kroner, noe som betyr en maksimal festeavgift på 18.000.

Men på befaringen viste det seg at tomta var bare omtrent halvparten så stor, 510 m2.

Fjordane tingrett syntes en kvadratmeterpris på 900 kroner også var for drøy, fordi det ikke var lagt til rette for vann og kloakk og heller ikke parkeringsrett. 600 kroner var riktigere, mente retten.

510 m2 x 600 kr/m2 x 2% = 6.120 kroner, slo retten fast.

I en annen rettssak nylig brukte Eidsivating lagmannsrett en prosentsats på 3. Dette skal det ikke være anledning til.