Breili er anklaget for å ha gitt villedende opplysninger i to hytteprosjekter på Tjøme, inkludert Sørensen og Lyngbøs eiendom.

Saken har vært gjenstand for oppmerksomhet langt utenfor Nøtterøys grenser. Tønsbergs Blad har været særlig tett på de mange sakene som angår ulovlig bygging i tidligere Tjøme kommune.

Den aktuelle saken startet da kommunen gjennomførte tilsyn i 2021 og oppdaget at et anneks og en bod på eiendommen til Sørensen og Lyngbø var bygget større enn tillatt. Økokrim hevder at tilbyggene ble revet og gjenoppbygget uten tillatelse.

Komikerparet betalte 9 millioner kroner for hytta, som ligger i et område med strengt byggeforbud. Lyngbø uttrykte sjokk over oppdagelsen av ulovlighetene og forklarte retten at paret hadde fulgt prosessen nøye for å sikre at alt var i orden.

Arkitekt Breili, ansvarlig for formelle søknader, nekter straffskyld og påstår at han ikke har forsøkt å bygge mer enn tillatt eller lure byggemyndighetene.

Økokrim mener det mest sannsynlige utfallet er at deler av eiendommen må rives. Lyngbø og Sørensen har søkt om ettergodkjenning i håp om å bevare mest mulig av hytta. Kommunens representant i retten antydet at hytteeierne mest sannsynlig må rive betydelige deler av eiendommen.

Lyngbø ga uttrykk for sin frustrasjon og håpet på en løsning, samtidig som han kritiserte tidligereTjøme kommune for manglende fokus i saken.