Det var et et enormt stort sprik mellom de ulike takstene som var satt på eiendommen, som har strandlinje. Og hytta synes å være godt vedlikeholdt.

Hva den virkelig var verd, er ikke godt å si, siden markedet ikke har hatt anledning til å si meningen sin.

Staten har vært svært raus

Egentlig ønsket ikke eieren å selge hytta for mindre enn sju millioner og sammenlignet med nabohytta. Men politikerne i Tønsberg var ikke villige til å gå høyere enn seks. Tre av millionene må finansieres over kommunens eget budsjett, mens den andre halvparten blir betalt av Staten. Også ved det forrige oppkjøpet var det, i alle fall offisielt, en tilsvarende fordeling, mens Staten tidligere har tatt hele regningen.

Stort sprik i prisene

Vi har tidligere påpekt at det har vært svært fornuftig å ha is i magen og vente på et skikkelig bud fra kommunen. Særlig selgeren av den nest siste eiendommen spilte kortene sine godt, mens de som aksepterte tidlig fikk vesentlig mindre.