Administrasjonen i Etnedal kommune nølte ikke lenge med å be politikerne om å komme på banen og bestemme hvordan man skal forholde seg til det stadig voksende ønsket om å bygge solcelleanlegg på tak, vegger eller frittstående anlegg. Her, som i de fleste andre hyttekommuner, har reguleringsplanene en ordlyd som stenger for denne type tiltak på vegger, tak eller som frittstående anlegg i terrenget.

Til kommunestyrets behandling foreslo kommunalsjef Siv Byfuglien at kommunen burde stille seg positiv til montering av solcelleanlegg på tak og fasade. Administrasjonen var imidlertid skeptisk til at hytteeiere skal kunne sette opp frittstående, bakkemonterte solcelleanlegg ute i terrenget.

Skeptisk til bakkeanlegg

For hytteeiere som ønsker å komme i gang med egen energiproduksjon, må kommunestyrets vedtak være en gledelig melding: «Kommunestyret stiller seg positiv til dispensasjon fra, og eventuell endring av reguleringsplan for oppføring av solcelleanlegg på tak og fasader».

Etnedals politikere er imidlertid ikke ubetinget positiv til å gi carte blanche for frittstående solcelleanlegg. Her valgte kommunestyret, i følge avisa Valdres, å stille seg mer avventende men ikke negativ til eventuell endring av reguleringsplan for oppføring av frittstående solcelleanlegg.