image00011
Blir varmeskjold det neste du

Nytt for bålpanneentusiaster

Men ingen hyttemesse er uten nyheter. Bålpanneprodusenten Espegard har også denne gang en fyldig stand på Hyttemessen. Blant de nye produktene er et varmeskjold til bålpanna.

- Når vi benker oss rundt bålpanna for å hygge oss i kjølige kvelder, er det en gjengs opplevelse at det ikke er lett å få fullt varmeutbytte av ilden i panna. Vi har derfor laget et varmeskjold, som er lett å montere og som reflekterer varme til de som sitter rundt, forteller Bjarte Åsen, selger hos Espegard. 

Bålpanneentusiaster vil også finne flere andre nyheter på standen, ting som vil berike utelivet rundt bålet, forsikrer han.

Helt ny generasjon solcellepaneler

Blant nye produkter som kommer til å interessere hytteeiere som baserer sitt hytteliv på sol og 12 volts batterier, er en ny generasjon solcellepaneler, likeså nye, vesentlig mer miljøvennlige og effektive batterier.

- Solcellepanelene har gjennomgått en rivende utvikling de senere år. Ikke bare har ytelsen økt. Prisen har falt radikalt, sier solenergispesialisten Lars Meinert. Til messen har han med en helt ny type solcellepaneler, som han beskriver som to paneler i ett.

De fleste som har noen år gamle solcellepaneler på sine hytter vet at bare en liten skygge på panelet reduserer ladeeffekten til dels dramatisk.

image00013
Panelet som lader selv om det havner i skygge.

Lader selv om skygge treffer panelet

- Det skal ikke mer til enn at flaggstangen kaster skygge inn over panelet. Dermed reduseres effekten kraftig. Men med de helt nye panelene jeg har med til hyttemessen vil panelene lade 100 prosent, selv om skygge faller på den ene halvparten av panelet. Det samme skjer enten panelet skyggelegges horisontalt eller vertikalt. Ytelsen fra panelt vil uansett være på topp, forteller Meinert som driver Zolas Energi.  

Kan beskriver panelet som «to i ett», men avviser at det blir dobbelt så dyrt.

- Nei, tvert imot! Disse nye panelene er «latterlig billige» takket være den ekstreme utviklingen i solcelleindustrien, hevder han og antyder priser langt under det ordinære solcellepaneler koster i handelen i dag.

Stor variasjon

Når messehallen åpner fredag vil nok enda flere vise fram nye produkter. Hovedtyngden av stands og utstillere representerer likevel den tradisjonelle hytteindustrien, der det ikke er dramatiske endringer fra år til år.

- På den ene enden av skalaen finner vi leverandørene av laftede hytter, som knytter an mot «det norskeste norske» i vår byggetradisjon. På den motsatte vil publikum se moderne, litt funkispregede fritidsboliger med store vinduer. Midt i mellom vrimler det av hyttemodeller med stor variasjon i stil, modeller, formater og pris, sier Tore Bjørnstad. Han arrangerer Hyttemessen i Vestfold sammen med hyttemessenestor Per Levik. 

 

Tradisjonen står sterkt i hyttemarkedet

Levik mener det er noe betryggende sunt og stabilt ved hyttemarkedet.

- Vi ser jo rundt oss en veldig pågang etter nye ting. En liten endring i moten, og folk skroter møblene de kjøpte i fjor, sier Levik for å sette tingene litt på spissen. I andre deler av kapitalmarkedet - bil og båt for eksempel, ser vi en ekstrem opptatthet av alt som er nytt og bare litt annerledes enn fjorårets modeller. Hyttemarkedet er derimot preget av stabilitet, der tradisjoner står sterkt og der stil og uttrykk står seg gjennom generasjoner. Men ikke for det, på teknologifronten skjer det jo mye som berører hyttene våre også. Men oftest handler det om ting som gjør hyttelivet både hyggeligere og grønnere, mener Per Levik.

Han trekker fram solcelleteknologien som et interessant fenomen i tida.

- For noen tiår siden var det de enkle hyttene i li og hei som installerte solcellepaneler for å ha strøm til noen spake lyspærer og radioen. Noen syntes det var litt komisk med den type høyteknologi på torvtaket eller lafteveggen. Men her til lands var hyttene på et vis pionerene på solcelleenergiens område. Nå moderniseres de nesten alle, men svært mange holder fast ved enkle energiløsninger - godt hjulpet av sola. Honnør til alle de hytteeiere som på denne måten gir et lite bidrag i det grønne skiftet, legger han til