Tekst: Tom Brodin, illustrasjon: Breili & Partnere MNAL.

Tønsbergs Blad skriver at hytteeieren og arkitekten har skrinlagt planene. Årsaken, ifølge sivilarkitekt Rune Breili, er både naboprotester og negativ medieomtale. Medieomtalen han viser til, er mulige for tette bånd mellom arkitektfirmaet og både den tidligere og nåværende byggesakslederen i kommunen. Sistnevnte er suspendert. 

Like mye lys som i en vanlig bolig

At selve hytta er under bakken, var, ifølge Breili da planene ble kjent, ikke noe problem når det gjelder lyset. 

Han opplyste at tre lysgårder under de tre glassbyggene ville gi like mye lys til hytta som hvis den hadde ligget over bakken.

Typografene hadde tre hytter

For to år siden kjøpte Joakim Varner eiendommen i Flekkenveien på Tjøme av Tønsbergtypografenes feriehjemsforening for ni millioner kroner.

Typografene hadde tre beskjedne hytter der, så de tre synlige «glasshyttene» ville minne om disse.

Konflikt endte i forlik

Tønsbergtypografene delte pengene fra salget mellom seg og fikk 225.000 kroner hver. Det ble det bråk om, og først for noen få uker siden ble konflikten med Fagforbundet løst gjennom et rettsforlik.

Samler på hytter i Flekkenveien

Varner-familien har gjennom flere årtier hatt hytter i Flekkenveien, og er blitt veldig glad i området, så glad i det at de gjerne kjøper flere når noen er til salgs. Nå eier de nummer 60, 62,64 og 80.

Etter salget uttalte styreleder Arne Gulbrandsen i typografforeningen til lokalavisa Øyene at de hadde hatt et utmerket naboforhold til Turid Varner i alle år, og at det derfor var naturlig å selge til sønnen.

Rev Tjømes dyreste hytte

En av hytteeiendommene, nummer 80, tilhørte Norges rikeste malermester, Martin Thorendahl. Den måtte Varner ut med 35 millioner for. Det vakte oppsikt at Varner valgte å rive. En av begrunnelsene var mye råte.

– Hæ, utbrøt Thorendahl til Øyene den gangen og uttalte at det var litt ille at det innmari fine kjøkkenet gikk føyken.

Det har det gjort nå, i likhet med resten av hytta. Den er blitt erstattet av ei ny, tegnet av Breili.