Foto: Per-Bjørnar Tangen

Den tre meter lange skulpturen vokser nemlig jevnt og trutt - rett opp av bakken. Det har seg slik at Per-Bjørnar Tangen året rundt har liggende en liten slange fra en bekk og bort til hytta. Slik sikrer han seg å ha lett tilgang til vann til kaffikjelen.

 

Isfjell opp av bakken

Vinterstid pleier slangen å fryse til, men ikke denne høsten. Derimot har vannet som hele tida strømmer ut av slangen, frosset i møte med kuldegradene. Bekkevannet har sildret ubrutt og bygget et lite isberg ved hytta.

Kan bli enda høyere

Til Nordlys forklarer Tangen at han har opplevd at vannet har frosset og blitt til en liten isklump enkelte tidligere vintre også, men aldri har den blitt så stor som i år. Og fortsatt kommer det vann ut av fontena.

- Nå må vi få en ny kuldeperiode, så den kan bli enda høyere, sier han.

Han tror det er tidlig snø som har virket som isolasjon for vannslangen, slik at vannet har hatt fritt utløp - i møte med kulden som kom i november.