Rasmus Asbjørnsen er naboenes advokat. Nå har han sendt et brev til kommunen der han skriver at naboene vil kreve erstatning dersom tiltakshaverne får dispensasjonen. Dette er ikke helt uvanlig så lenge det gjelder kommunen. Men her går motstanderne et langt skritt lenger og vil eventuelt saksøke også «den enkelte tjenestemann som er ansvarlig for å behandle dispensasjonssøknaden».

– En klar trussel

Bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes har lest brevet og har aldri opplevd maken, skriver avisa.

– Det er klart at det ligger en trussel i dette her og det er noe vi må vurdere om vi skal reagere på. Dette er en implisitt trussel mot enkeltpersoner og det er påfallende, sier hun.

Men hun vil ikke utdype reaksjonen på brevet fra Rasmus Asbjørnsen nå, før blant andre rådmannen er tilbake fra vinterferie.

– Saksopplysninger

Advokat Rasmus Asbjørnsen sier at ordbruken og innholdet i brevet ikke kan forstås som en trussel, men derimot som saksopplysninger. 

– Vi har inkludert «den enkelte tjenestemann» i brevet fordi vi mener det er grunnlag for det, sier han til Fredriksstad Blad, men på spørsmål fra avisa om det er vanlig å inkludere enkeltpersoner i erstatningskrav mot en kommune, svarer han «vet ikke». Han vil heller ikke si noe om hvor stort et eventuelt erstatningssøksmål mot én eller flere skasbehandlere kan bli.

– Uverdig

I en lederartikkel skriver avisa at den første artikkelen om utleiehytteprosjektet i Husebukta ble skrevet den 12. januar 2004, og at de ikke lenger har oversikt over alt de har skrevet om saken.

Men det siste utspillet, mot kommunale tjenestemenn, mener lederskribenten er en bekreftelse på at konflikten nå har havnet på et uverdig nivå.

«Endelig klart»

Også Hytteavisen har skrevet en rekke artikler om konflikten. Her er et par smakebiter:

I januar 2014 var det «endelig klart» for bygging.

Men dengang ei.

Da hadde det gått ti år. Og nå har det gått enda tre ...