Dette kan vi lese i en pressemelding fra interesseorganisasjonen.

Ordfører Erik Sletten mottok prisen på vegne av Trysil kommune. Prisen ble overrakt av Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag på samarbeidsmøtet mellom kommune og hytteeiere fredag 28. juni. – Det føles riktig å overrekke prisen på dette møtet, sa Audun Bringsvor, da disse dialogmøtene er en av årsakene til at Trysil får prisen. På bildet øverst i artikkelen ser vi Bringsvor og ordføreren flankert av John Johansson fra Trysilfjell Hytteeierforening og Gudrun Sanaker Lohne fra Destinasjon Trysil.

To ganger i året inviterer Trysil kommune alle de lokale hytteforeningene til møte på rådhuset. – Det er viktig for oss at dette er dialogmøter, og ikke bare informasjonsmøter, sier ordfører Erik Sletten. – Vi ønsker oss innspill fra hytteeierne, og opplever hytteeierne våre som positive, konstruktive – og lokalpatriotiske på Trysils vegne!
Prisen «Årets hyttekommune» er innstiftet av Norsk Hyttelag, og dette er første gang prisen deles ut. – Prisen går til en kommune som over tid har vist evne og vilje til dialog og samarbeid med sine deltidsinnbyggere, og gjennom ord og handling har skapt en bedre hyttekommune for hyttefolk.

Trysil har gått fra å være en skidestinasjon til å være en helårsdestinasjon, noe som gjør at vi hytteeiere får enda mer glede av hyttene våre. Samtidig har Trysil greid å være en god vert for både hytteeiere i alpinbakken og hytteeiere i utkanten av kommunen.

Reduserte eiendomsskatten fra sju til én promille

Trysil har hatt eiendomsskatt siden 2001, og skatt på fritidsbolig siden 2007. Det var derfor ventet at kommunen skulle taksere alle eiendommene på nytt i fjor. Norsk Hyttelag var svært bekymret for det nye skatteregimet, vel vitende om at prisutviklingen i kommunen har vært formidabel det siste tiåret. – Her greide kommunen å være i forkant, eller «stavtaket foran» som det heter i Trysil, forteller Bringsvor. – Så snart de nye takstene var klare, behandlet politikerne skatteregimet på nytt, og resultatet ble at skattesatsen ble redusert fra 7 promille til 1 promille.

Dette betyr at takstene er riktigere og mer rettferdige, men at den enkelte skatteyter i gjennomsnitt ikke betaler mer enn før – selv om enkelte nok har fått en stor prosentvis økning. – Nå stoler vi på at kommunen holder ord og bevarer skatten på dagens nivå – også etter høstens kommunevalg, avslutter Bringsvor.

Glad i hyttekommunen sin

Trysil er en populær hyttekommune, og tildelingen av prisen som «Årets hyttekommune» ble møtt med overraskelse og glede fra de lokale hytteforeningene.

 – Vi gratulerer Trysil, sier Per Kristian Hanevold i Bjønnåsen Hytteeierforening. – Trysil er en positiv hyttekommune som er flinke til å informere hytteeierne gjennom to årlige hyttemøter, sier Hanevold.

– Vi er svært positive til at Trysil mottar prisen som årets hyttekommune, sier John Johannson i Trysilfjell Hytteeierforening. – Som leder i landets største hytteeierforening har jeg satt pris på god dialog med kommunen. De få utfordringene vi har hatt, opplever jeg at kommunen er flinke til å ta tak i, sier Johnsen.

– Vi føler oss godt ivaretatt av Trysil kommune og gratulerer med prisen, sier Grete Kristin Storløpa i Bittermarka Hytteforening. – Hyttene i vårt område er ordentlige hytte-hytter, men vi føler oss ikke mindreverdige i kommunen for det, sier Storløpa.