Tuddal kommune er i skikkelig økonomisk uføre. Nå skal hytteeierne skvises ytterligere som del i en større plan for å få orden i regnskapene for VA-utbyggingen. Misnøyen koker blant hytteeiere og grunneiere.

Konflikten er mer enn ti år gammel. Den tiltok da kommuneledelsen innstilte på at hytteområder som allerede har fungerende VA-systemer, skal tvangskobles til det offentlige nettet.

Et særs kontroversielt forslag er at også lavstandardhytter, ofte med lang avstand til kommunal infrastruktur, skal tvinges inn i det offentlige systemet.

Kommunestyret har nå i grove trekk stilt seg bak administrasjonens forslag for å hente inn mer penger for å dekke inn det kommunale underskuddet i VA-sektoren. Gebyrøkningen er vesentlig større enn pris- og lønnsveksten, skriver Telemarksavisa.

Verre blir det nok når kommunen skal få hytteeiere med fungerende VA-anlegg til å vrake sine egne til fordel for kommunens. Mange hytteeiere, særlig de med lavstandardhytter må regne med kostnader på flere hundre tusen for å bli tilknyttet.

Vedtaket i kommunestyret legger opp til at man skal lokke framfor å tvinge. Men lykkes man ikke med frivillig påkobling, som synes ganske tvilsomt, handler neste fase om tvang.

– Vi vil ha størst mulig kunnskap om ulike alternativ for å øke tilkoblingstakten – også tiltak som inneholder ulike varianter av pliktig tilkobling. Som for eksempel innføring av en påkoblingsplikt ved salg, generasjonsskifte eller eierskifte – til full, pliktig tilkobling for de eiendommer som kan være omfattet etter plan- og bygningslovens regelverk, uttalte ordfører Bengt Halvard Odden ifølge Telemarksavisa.

Kommunen vil dessuten ha mer kunnskap om hva slags tiltak som kan være aktuelle for å øke den frivillige påkoblingen.