Foto: Visit Norway

I kommunestyrets debatt om eiendomsskatten ble det fra en representant framholdt at hyttefolket i Tvedestrand må kunne ilegges eiendomsskatt, siden de ellers bidrar med fint lite til kommunen. Inntil nå er det representantens uttalelse om at «eiendomsskatt tross alt er det eneste hyttefolket bidrar med til kommunen» som har fått mest oppmerksomhet i eiendomsskattedebatten. Men nå som listene som viser hva de ulike eiendommene skal betale i eiendomsskatt er lagt fram, vil nok fokus flyttes. 

Feriehus behandles ulikt

Her er det nemlig mer krutt. De ulike skatteregimene som ferieeiendommene underlegges, gir nemlig til dels store utslag. Eier familien en hytte, er det kommunen som fastsetter verdien på eiendommen og skattlegger der etter. Dette gir en vesentlig høyere verdi på feriestedet enn en sammenlignbar ferieeiendom som er definert som feriebolig. Da er det skattemyndighetenes likningstakst som legges til grunn. Den er vesentlig mer sympatisk.

Store ulikheter

Tvedestrandsposten presenterer et par eksempler for skjevt systemet kan virke. Avisa har tatt for seg naboeiendommene Vestergården 11 og 12 på Askerøya. Kommunen har taksert Vestergården 11 til 6,5 millioner kroner, som betyr at eierne får en skatteregning på 7.800 kroner. Vestergården 12 er regulert som feriebolig og får en eiendomsskatt på 2.000 kroner.

Enkelteiendom kan få nesten 40.000 i skatt

Hellersøya 5 på Gjeving er blant eiendommene som i følge Tvedestrandsposten må betale mest skatt. Eiendommen er av kommunens folk taksert til 32 millioner kroner. Dette vil i så fall utløse en årlig eiendomsskatt på 38.400 kroner, skriver avisa men presiserer at den ikke har fått bekreftet at taksten er korrekt.

Politikerne diskuterer hytterabatt

Kommunen er forberedt på rabalder. Avslag for hyttefolket var et tema allerede i kommunestyrets debatt og blir det også når formannskapet kommer sammen med det første.

Hva Hegnar angår kommer skattefritaket av at hans eiendom er definert som næringseiendom og dermed fritas. Også feriefolk som bor i fredet bolig, er fritatt for skatt.