Foto: Politiet

Men der hadde de ikke regnet med lokalbefolkningens årvåkenhet. Takket være den ble fire rumenere tatt mer eller mindre på fersken. – Det var lokalbefolkningen her oppe som oppklarte dette, sier lensmann Jon Gaarden i Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor på Vinstra til avisa Eidsvoll Ullensaker Blad.

Leide hytte i Skåbu

De fire rumenerne hadde leid ei hytte i Skåbu. Det lille bygdesamfunnet er ganske gjennomsiktig. Folk oppdaget fort noe som ikke stemte. Rumenerne hadde det med å være på farten - mest til ”ukurante tider”.

Da politiet oppsøkte hytta ble én av rumenerne pågrepet. En og en stor mengde tyvgods ble samtidig beslaglagt. De tre andre var forduftet. 

Brukte sosiale medier

– Det viste seg at de tre siste hadde gjemt seg unna. De visste nok at vi var ute etter dem. Vi fikk melding fra folk i bygda som reagerte og klarte å plukke de opp før de reiste videre, sier Gaarden til EUB. Hittil har de klart å spore tyvgodset tilbake til tre forskjellige innbrudd.

– Men det kan stamme fra flere forhold. Det vil vise seg etter hvert som eierne får hentet eiendelene sine, sier lensmannen som takker lokalbefolkningen for årvåkenheten.

- Etter at vi gikk ut i lokalmedia og sosiale medier og ba om hjelp, fikk vi stor respons, forteller lensmannen.