Grunneier Pihl AS har nylig sendt ut krav på serviceavgift – et beløp som for Olsen-familien beløper seg til 2.875 kroner. Hytteeieren med hytte på 48 kvadratmeter synes det er mye.

Ikke strøm eller innlagt vann

Når han summerer alle kostnadene de har med den gamle hytta fra 1972, som dessuten er uten innlagt vann og strøm, synes han det begynner å bli krevende å være hytteeier.

– Festeavgiften er på 8.625 kroner, og vi betaler eiendomsskatt på 2.000 kroner. Renovasjon koster ca 870 kroner per år. I tillegg kommer en årlig feieavgift, og til neste år blir det bomavgift på 65 kroner per tur. Samlet blir det rundt 15.000 kroner per år bare i faste utgifter for ei hytte på Kuåsen, når serviceavgiften legges til, sier han til GD.

- Ubegripelig høye utgifter

Når avisa spør om Ringsakerfjellet priser seg ut, har han dette svaret:

– Det er i hvert fall snart slik at kun folk med mye penger som kan ha ei hytte på fjellet. Da vi bygde hytte på Kuåsen i 1972, skulle det være enkelt. Hytta er fortsatt av det enkle slaget, men de faste utgiftene er blitt helt ubegripelig høye og snart ikke for folk som er minstepensjonister, sier Odd Arne Olsen til GD.