Saken har pågått i lengre tid. Hytteeieren har vært innstilt på å få alt på stell. Nå som tiltakene som viste seg å avvike fra tillatelsene er brakt inn i lovlige former, gjenstår imidlertid en saftig tvangsmulkt, skriver avisa Øyene. 

Men regningen på 412.000 kroner synes imidlertid hytteeieren er i drøyeste laget. Gjennom sin advokat, Anne Tollefsen, ba Fridtjof Botvid Falck om ettergivelse av en overveiende del av mulkten. 

Politikerne i hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok i desember å følge kommunedirektørens innstilling. Som følge av blant annet saksbehandlingstid i kommunen ble mulkten redusert med 40.000 kroner til 372.000 kroner.

Mer var verken direktøren eller politikerne villig til å ettergi av mulkten. Færder regner med å få en rekke slike saker på bordet etter hvert som flere av sakene som inngår i «Tjøme-komplekset», nærmer seg avslutning.

Ytterligere nedsettelse vil derfor ha uønskede presedensvirkninger, mener kommunen i følge Øyene.