IUllustrasjon: Skaara Arkitekter

Ideen med prosjektet er at det skal benyttes nye løsninger for å oppnå klimagevinster knyttet til energibruk, avløp og byggematerialer.

 

Spiller på nærhet til Oslo

Hyttene er tenkt bygget i «klyngetun», med ulike fellesfunksjoner, blant annet felles gjesterom som kan benyttes når hytteeierne får besøk. Det tenkes også klimavennlighet fra «dørstokk til dørstokk». Baktanken er at Lygna er et hytteområde beliggende nær Oslo-regionen. 

 

Energilading og elbil-utlån

Et annet eksempel er opprettelse av et tilbud om å bruke elsykkel eller elbil fra Jaren stasjon opp til de klimavennlige hyttene. Ladestasjoner på hyttetunet for både elsykler og elbiler nevnes også.

I tillegg ser man på mulighetene for å lagre energi under bakken, for så å ta den ut ved behov. Sola er tenkt som en viktig energikilde.